Jan teuchler

Jan teuchler

Under hela veckan ställer han upp till 110 procent tar hand om våra yngre barn på ett föredömligt sätt de pratar dagligen om resan och hur kul de hade!
Har rest över hela världen och fiskat aldrig har jag mött en bättre guide!